VÄLJ LINJE S eller VOKI

• Linje S – Språklinjen / Integrationsutbildning

 

 

 

35 veckor, heltidsstudier

• Har du just kommit till Finland och vill lära dig svenska?
• Har du bott en tid i Finland och vill lära dig mera svenska?
• Har du en yrkesutbildning och behöver språkkunskaper för yrkeslivet?

• VOKI – Vardagsfärdigheter och kommunikation, Projektkurs

 

 

 

För invandrare som passerat integrationstiden, men som är i behov av ytterligare stöd för att klara av vardag, studier och jobb på svenska.

VOKI del 2, 8.1–5.4.2024

VOKI ABC, 18.3–7.6.2024

För dig som:
• behöver utveckla dina svenskkunskaper
• behöver utveckla dina läs- och skrivfärdigheter
• behöver utveckla övriga grundläggande färdigheter (matematik, IT m.fl.)
• behöver mera förberedelser inför studie- och arbetslivet på svenska