Efo-vännerna rf

Nästan lika gammal som själva skolan är vänföreningen Efo-vännerna, tidigare Elevförbundet, den förening som finns till för att stärka sammanhållningen mellan skolans studerande från alla årskurser. Alla studerande kan bli medlemmar i Efo-vännerna, liksom även kortkursdeltagare som deltagit i ett visst antal kurser, samt personalen. Efo-vännerna är en registrerad förening med det officiella namnet Evangeliska folkhögskolans vänförening Efo-vännerna rf. Så länge Hangö campus var en självständig skola hade man där en egen förening, Hangöskolans vänner.

Nya medlemmar tas in i vänföreningen under Efo-vännernas årsfest (tidigare elevförbundsfesten), som ordnas årligen på Marie bebådelsedag i mars. Årsfesten samlar ett stort antal av skolans tidigare studerande och övriga vänner. Speciellt de jubilerande årskurserna, som firar jämna år sen de gick i folkhögskolan, träffas gärna för att återuppliva gamla minnen och utbyta nyheter.

Under årsfesten samlas också föreningen till årsmöte där man väljer styrelse för det kommande året och diskuterar föreningens verksamhet.

Under många år ordnade föreningen i samband med årsfesten en auktion där hantverk, bakverk och andra livsmedel såldes till förmån för föreningen. På senare år har Efo-vännerna tillsammans med Efos personal och studerande ordnat andra evenemang, bland annat en Öppet hus-kväll på Efo med mat, aktiviteter och musikcafé. Ibland ordnas också olika jippon till förmån för föreningen på andra orter där skolans vänner är aktiva. Pengarna används till att understöda skolan, vanligen med något som direkt kommer de studerande till del, t.ex. en utfärd, sköna fåtöljer till internatet eller något liknande. Varje år brukar också Efo-vännerna bjuda årets studerande på tårta.