Elevförbundet

Nästan lika gammalt som själva skolan är Elevförbundet, den förening som finns till för att stärka sammanhållningen mellan skolans studerande från alla årskurser. Alla studerande kan bli medlemmar i elevförbundet, liksom även kortkursdeltagare som deltagit i ett visst antal kurser, samt personalen. Elevförbundet är en registrerad förening med det officiella namnet Evangeliska folkhögskolans i Österbotten elevförbund rf. Så länge Hangö campus var en självständig skola hade man där en egen förening, Hangöskolans vänner.

Nya medlemmar tas in i elevförbundet under elevförbundshögtiden, som ordnas årligen på Marie bebådelsedag i mars. Elevförbundshögtiden samlar ett stort antal av skolans tidigare studerande och övriga vänner. Speciellt de jubilerande årskurserna, som firar jämna år sen de gick i folkhögskolan, träffas gärna för att återuppliva gamla minnen och utbyta nyheter.

Under elevförbundshögtiden samlas också föreningen till årsmöte där man väljer styrelse för det kommande året och diskuterar föreningens verksamhet.

Under lördag kväll före elevförbundsfesten har elevförbundet i tiotals år ordnat en auktion där hantverk, bakverk och andra livsmedel säljs till förmån för elevförbundet. Ibland ordnas också olika jippon till förmån för föreningen, i Vasa eller på andra orter där skolans vänner är aktiva. Pengarna används till att understöda skolan, vanligen med något som direkt kommer de studerande till del, t.ex. en utfärd, sköna fåtöljer till internatet eller något liknande. Varje år brukar också elevförbundet bjuda årets studerande på tårta.