DONATIONER OCH TESTAMENTEN

Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf tar gärna emot donationer och testamenten till stöd för sin verksamhet. Medlen går oavkortade, utan skatt, till angivet ändamål. Vid behov står föreningen till tjänst med råd och hjälp vid uppgörande av donationsbrev och testamenten.

Närmare uppgifter ges av Efos rektor (+358 10 327 1601 eller rektor@efo.fi).