Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf

Garantiföreningen är Evangeliska folkhögskolans ägare och vem som helst kan bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är för närvarande 25 € per år och antalet medlemmar ca 1320.

Verksamhetsplanen för år 2024 kan du läsa här:

Verksamhetsberättelsen för år 2023 kan du läsa här:

Styrelsen, som väljs vid årsmötet, är det högsta styrande organet inom föreningen. Nuvarande medlemmar (personlig ersättare inom parentes):

  • Mikael Still, ordförande (Margite Lindén)
  • Brita Jern, vice ordförande (Andreas Sundstedt)
  • Hans Rönnlund (Mikael Nylund)
  • Edny Fors-Geleto (Hillevi Lasén)
  • Nina Djupsjöbacka (Thua Sandberg)
  • Michael Åbonde (Mikaela Björklund)

Styrelsen sammanträder 6–10 gånger per år.

Vill du bli medlem i Garantiföreningen och ta ansvar för skolans framtid? Ta kontakt med oss på info@efo.fi eller telefon 010 327 1610! Du kan också begära att få föreningens stadgar skickade till dig.

Verksamhetsplanen för år 2023 kan du läsa här:

Verksamhetsberättelsen för år 2022 kan du läsa här:

Verksamhetsberättelsen för år 2021 kan du läsa här: