Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf

Garantiföreningen är Evangeliska folkhögskolans ägare och vem som helst kan bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är för närvarande 25 € per år och antalet medlemmar ca 1350.

Verksamhetsberättelsen för år 2021 kan du läsa här:

Styrelsen, som väljs vid årsmötet, är det högsta styrande organet inom föreningen. Nuvarande medlemmar:

  • Mikael Still (ordförande)
  • Brita Jern (vice ordförande)
  • Tuomas Anttila
  • Matts Nysand
  • Nina Djupsjöbacka
  • Michael Åbonde

Alla styrelsemedlemmar har också en personlig ersättare. Styrelsen sammanträder ca sju gånger per år.

Vill du bli medlem i Garantiföreningen och ta ansvar för skolans framtid? Ta kontakt med oss på info@efo.fi eller telefon 010 327 1610! Du kan också begära att få föreningens stadgar skickade till dig.