Efo, Vasa Campus • Personal:

Jan Åbacka

Rektor

Jan Åbacka

rektor@efo.fi

Tfn: +358 10 327 1601

Niklas Lindvik

Biträdande rektor

Niklas Lindvik

niklas@efo.fi

Tfn: +358 10 327 1604

Ann-Sofie Rönnblom

Språklärare, linjeansvarig Linje S

Ann-Sofie Rönnblom

ann-sofie@efo.fi

Tfn: +358 10 327 1614 / +358 327 1615 (lärarrummet)

Adeline Martin

Speciallärare, Linje X

Adeline Martin

adeline.martin@efo.fi

Tfn: +358 10 327 1614

Carolina Djupsjöbacka

Kurs- och konferenskoordinator

Carolina Djupsjöbacka

kurssekreterare@efo.fi

Tfn: +358 10 327 1612

Camilla Nordblad

Husmor, EC Café

Camilla Nordblad

camilla@efo.fi

Tfn: +358 10 327 1613

Samuel Similä

Hostelvärd, EC Hostel

Samuel Similä

info@echostel.fi

Tfn: +358 10 327 1609 (ej sms) / +358 40 507 9613

Maj-Sofie Teir

Ekonom

Maj-Sofie Teir

maj-sofie@efo.fi

Tfn: +358 10 327 1611

Hillevi Lasén

Språklärare Svenska 2-gruppen

Hillevi Lasén

hillevi@efo.fi

Tfn: +358 327 1615 (lärarrummet)

Kristina Engman

Lärare och vägledare i samhällsämnen

Kristina Engman

kristina.engman@efo.fi

Tfn: +358 10 327 1603 / +358 50 575 8740 (lärarrummet)

Anna Smedlund

Språklärare ABC-DEF-gruppen

Anna Smedlund

anna.smedlund@efo.fi

Tfn: +358 50 575 8740 (lärarrummet)

Yvonne Eklund

Kock, EC Café

Yvonne Eklund

Tfn: +358 10 327 1613

Mifa Gref

Anstaltvårdare

Mifa Gref

Tfn: +358 10 327 1613

Sofie Granlund

Språklärare (tjänstledig)

Sofie Granlund

sofie.granlund@efo.fi

Tfn: +358 50 575 8740 (lärarrummet)

Mai Nguyen

Hostelvärd, EC Hostel (tjänstledig)

Mai Nguyen

info@echostel.fi

Tfn: +358 10 327 1609 (ej sms) / +358 40 507 9613