Aktuella projekt med extern finansiering

Föreningen kommer under året att aktivt söka nya projekt som kan stöda och utveckla den ordinarie verksamheten såväl ekonomiskt som innehållsmässigt. Följande projekt pågår från tidigare och fortgår under året:

SKF Fastighetsprojekt 1/2024–
Efo renoverar Fastighetsbolagets inkvarteringsutrymmen. Renoveringen har beviljats bidrag av kulturfondens fastighetsbidrag för folkhögskolors fastighetsinvesteringar. Renoveringen pågår under hösten 2024 och våren 2025. Rummen får ny inredning och görs mera privata så att varje rum och dess badrum bildar en enskild helhet. Samtidigt uppdateras badrummens interiör och fuktspärrar m.m. eftersom de inte har förnyats på över 30 år.

Kompetensboosten 8/2022–12/2024
Efo är en av fem utbildningsanordnare som deltar i projektet ”KompetensBoost – Turism och restaurang”, svenskspråkig kompetensutveckling för arbetslivet med start våren 2023. Inom projektet KompetensBoost jobbar svenskspråkiga partners tillsammans med arbetslivet för att utveckla kortkurser i turism- och restaurangbranschen. Vi erbjuder kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk.
Finansieras av JOTPA.

VOKI 8/2023 – 7/2024
Vardagsfärdigheter och kommunikation, Projektkurs för invandrare som passerat integrationstiden, men som är i behov av ytterligare stöd för att klara av vardag, studier och jobb på svenska.

Stärka elevhälsan 1/2024–7/2025 (tillsammans med Vakri och Kredu) Utveckling av förebyggande gemensamma metoder för elevhälsan för privata utbildningsarrangörer i Österbotten på olika stadier. (UKM)

• Föreningens forskningsprojekt: ”Den konfessionella folkhögskolan i utbildningspolitikens spännram”. Projektet utmynnar i en historik som utges till Evangeliska folkhögskolans 100- årsjubileum 2026. Forskningsarbetet utförs av FD, docent Henry Nygård. Projektet har fått bidrag av Svenska Kulturfonden.

Studiesedelslunderstöd för svenskspråkig integrationsutbildning inom fritt bildningsarbete. Några studieplatser finansieras under perioden 5.2.2024–31.12.2025 med specialunderstödet. Studerande kan anhålla om gratis studieplats via samma process och urvalsgrunder som ”normala” studiesedlar. Rektor besluter om avdrag på kursavgift.