Evangeliska folkhögskolans värdegrund präglas av en kristen livsåskådning och människosyn och skolan verkar i en miljö som kännetecknas av gemenskap, mångkultur och respekt. Efo vill vara en skola där det finns tid, nåd och förlåtelse, där de studerande kan utvecklas i såväl kunskapsmässigt som socialt och andligt hänseende.

Efo utgör en del av det fria bildningsarbetet och har som mål att ställa den studerande och hans/hennes individuella behov i centrum samtidigt som vi också lägger stor vikt vid undervisningens kvalitet, innehåll och kunskapsmål.

Efo ägs och drivs av en garantiförening. Styrelsen väljs av garantiföreningens medlemmar på årsmötet.

En viktig samarbetspart är Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF) som också har verksamhet i Evangeliska Centret.