Linje S – Språklinjen / Integrationsutbildning

Över 30 års erfarenhet av språkundervisning och integration på svenska i Finland! 


  • Har du just kommit till Finland och vill lära dig svenska?
  • Har du bott en tid i Finland och vill lära dig mera svenska?
  • Har du en yrkesutbildning och behöver språkkunskaper för yrkeslivet?

– Då är Efo platsen för dig! 


Vi erbjuder följande fyra nivåer:

• ABC-kurs för dig som vill lära dig att läsa och skriva på svenska. Ämnen: Svenska, matematik, samhälle, kultur och religion och IT. I studierna ingår också en kort praktikperiod på en arbetsplats.

• DEF-kurs För dig som redan kan lite svenska, men vill fortsätta studera språket i långsammare takt. (Startnivå: A1.2.)  Ämnen: Svenska, matematik, samhälle, kultur och religion och IT. I studierna ingår också en tvåveckors praktikperiod på en arbetsplats.

• Grundkurs i svenska (svenska 1) Målnivå A2 (B1).
För dig som vill lära dig svenska från början och som redan kan det latinska alfabetet. Målet är att du vid läsårets slut ska kunna umgås i vardagliga situationer på svenska, förstå det centrala innehållet i nyheterna och producera egna enklare texter på svenska. För den som studerar intensivt och även studerar extra på fritiden, är det möjligt att på våren delta i allmän språkexamen på mellannivå, vilket krävs för finländskt medborgarskap. I Vasa avläggs språkexamen vid Alma eller Vamia. I studierna ingår en tvåveckors praktikperiod på en arbetsplats.
Du får även grundläggande kunskap och fakta om Finland för att lättare kunna orientera dig i vårt land. (Samhälle, kultur och religion)

• Fortsättningskurs (svenska 2) Målnivå B1–B2. För dig som redan har grundfärdigheter på A2-nivå och vill fördjupa dig i språket, antingen för framtida studier eller arbete eller för avläggande av allmän språkexamen på mellannivå, vilket sker vid Alma eller Vamia i Vasa. I studierna ingår en treveckors praktikperiod på en arbetsplats.I studierna ingår också samhällskunskap, där den studerande får verktyg för att bli mer delaktig i samhället, samt handledning inför studieval och arbetsliv.

För både svenska 1 och 2:
Du kan också välja något/några av följande ämnen: Textila ämnen, Fritt skapande, Sport, Finska och IT (grundkurs). Utbudet av valbara kurser kan variera.

____________________

Efter mottagen ansökan kallas den sökande till en antagningsintervju.
Du kan gå direkt till ansökningssidan här.