Info – Evangeliska Centret i Vasa

Evangeliska Centret i Vasa (EC) är namnet på den fastighet där Efo (Evangeliska Folkhögskolan) och SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland) bedriver sin verksamhet. Centret togs i bruk 2018 efter att två av Efos gamla byggnader revs och en ny byggnad med festsal, matsal och foajé uppfördes mellan Kursgården från slutet av 1800-talet och internatsbyggnaden från 1980-talet.

I EC bedriver Efo folkhögskola, EC Hostel, EC Café och EC Conference. SLEF har sina kansli- och mötesutrymmen samt en bokhandel i Kursgårdens första våning samt en välutrustad festsal som rymmer 150 personer i den nya delen. 

I EC ordnas förutom den regelbundna verksamheten många olika evenemang året runt, t.ex. kurser, konferenser, gudstjänster och samlingar för olika åldrar. Utomstående kan hyra utrymmen i EC via EC Conference. Parkeringsplatserna på gatorna runt EC är gratis.