VOKI – Vardagsfärdigheter och kommunikation, Projektkurs

Över 30 års erfarenhet av språkundervisning och integration på svenska i Finland! 

 • VOKI del 2: 8.1–5.4.2024, 12 veckor: 46 studiedagar och 12 praktikdagar
 • VOKI ABC: 18.3–7.6.2024, 12 veckor: 55 studiedagar
 • Vardagar från kl. 8.30. 20 lektioner (á 45 min) per vecka.
 • 0 €. Lunch ingår. (Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.)
 • Mera information, kontakta: voki@efo.fi

 • Hösten 2023 och våren 2024 erbjuder Evangeliska Folkhögskolan kurser under namnet VOKI, som står för Vardagsfärdigheter och kommunikation för invandrare. Kursen är tänkt för invandrare som passerat integrationstiden, men som är i behov av ytterligare stöd för att klara av vardag, studier och jobb på svenska. Vi tränar upp språkförmågan och vardagsfärdigheter genom praktiska, kommunikativa övningar. Kursdeltagarnas behov och mål står i fokus för kursinnehållet. Kursen följer den långsamma studievägen.

  Om lediga platser finns, kan personer med integrationsplan delta i en skräddarsydd kurshelhet.

  Kursen passar väl för den som:

  • behöver utveckla sina svenskkunskaper
  • behöver utveckla sina läs- och skrivfärdigheter
  • behöver utveckla övriga grundläggande färdigheter (matematik, IT m.fl.)
  • behöver mera förberedelser inför studie- och arbetslivet på svenska

VOKI del 2 är en fortsättning på den första kursdelen. Fokus kommer att ligga på läsning av meningar och texter samt förberedelse inför studier och jobbsökning.

VOKI ABC kommer att fokusera på grundläggande lästräning (bokstäver, ord, korta meningar) och grundläggande kommunikation. Vi funderar också på sysselsättningsmöjligheter inför framtiden.