KompetensBoost – Turism och restaurang

01.12.2024 - 31.12.2024 – 00:00

Efo är en av fem utbildningsanordnare som deltar i projektet ”KompetensBoost – Turism och restaurang”, svenskspråkig kompetensutveckling för arbetslivet med start våren 2023.

Inom projektet KompetensBoost jobbar svenskspråkiga partners tillsammans med arbetslivet för att utveckla kortkurser i turism- och restaurangbranschen. Vi erbjuder kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk.

Läs mer här!