KompetensBoost
Turism och restaurang

Efo är en av fem utbildningsanordnare som deltar i projektet ”KompetensBoost – Turism och restaurang”, svenskspråkig kompetensutveckling för arbetslivet med start våren 2023.

Anmäl ditt intresse nu!

Inom projektet KompetensBoost jobbar svenskspråkiga partners tillsammans med arbetslivet för att utveckla kortkurser i turism-och restaurangbranschen. Vi erbjuder kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk.

KompetensBoost vill svara på branschens behov av arbetskraft, samtidigt som vi erbjuder personer med intresse för turism och restaurang en möjlighet att med låg tröskel komma in i arbetslivet.

Kortkurserna ordnas i Egentliga Finland, Österbotten och Västra Nyland, antingen med fysisk eller digital närvaro. Kurserna är gratis för deltagaren.

I projektet medverkar Efo, Yrkesakademin Österbotten, Yrkeshögskolan Novia, Axxell och Optima. Finansiär är Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Mer information:
Projektledare Ida Helle: ida.helle@novia.fi, 044 331 0980
Efos kurskoordinator Carolina Djupsjöbacka: kurssekreterare@efo.fi, 010 327 1612

Läs mer i flyern: Broschyr KompetensBoost