Det här evenemanget är inte längre aktuellt.

KompetensBoost
Turism och restaurang

Efo är en av fem utbildningsanordnare som deltar i projektet ”KompetensBoost – Turism och restaurang”, svenskspråkig kompetensutveckling för arbetslivet med start våren 2023.

Inom projektet KompetensBoost jobbar svenskspråkiga partners tillsammans med arbetslivet för att utveckla kortkurser i turism-och restaurangbranschen. Vi erbjuder kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk.

KompetensBoost vill svara på branschens behov av arbetskraft, samtidigt som vi erbjuder personer med intresse för turism och restaurang en möjlighet att med låg tröskel komma in i arbetslivet.

Kortkurserna ordnas i Egentliga Finland, Österbotten och Västra Nyland, antingen med fysisk eller digital närvaro. Kurserna är gratis för deltagaren.

Följande helheter/moduler erbjuds:

  • Företagande och serviceyrke
  • Digitalisering
  • Ledarskap i serviceorganisationer
  • Språk och kultur
  • Turism och restaurang

I projektet medverkar Efo, Yrkesakademin Österbotten, Yrkeshögskolan Novia, Axxell och Optima. Finansiär är Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Läs mer om KompetensBoost på projektets egen hemsida eller i flyern!

Mer information:
Efos kurskoordinator Carolina Djupsjöbacka: kurssekreterare@efo.fi, 010 327 1612

Info och anmälan till Efos kurs Språk och kultur hittar du via länken: