Studier – Avgifter

AVGIFTER 2024–2025

Veckopris: 0–80 € (innehåller lunch, undervisning, kopior, olyckfallsförsäkring etc.)
Veckopris för dem som enligt överenskommelse studerar endast 20h/vecka: 0–64 €

VEM FÅR STUDERA GRATIS (0 €)? 

• Studierna är gratis för den som har en av TE-byrån godkänd integrationsplan.
• Studierna är gratis på Linje X för de som omfattas av den utvidgade läroplikten.
• Du kan ansöka om helt eller delvis subventionerad studieavgift i form av så kallade studiesedlar. Se Ekonomiskt stöd.

Kontakta FPA för att få reda på vilken typ av andra stöd du kan få för studierna. Studierna berättigar till statens studiestöd.

ATT BO PÅ INTERNATET:
Boendet samt måltiderna är gratis för läropliktiga!

Övriga:
• 2-personers rum 63 € / 5 dagar
• eget rum 83 € / 5 dagar

Möjlighet till heltidsboende för studerande över 18 år (500 €/mån).
I priset ingår alla måltider under skoldagar.

För den som är berättigad till FPA:s bostadstillägg är stödet 88,87 € per månad för boende på skolans internat.