Studier – Avgifter

AVGIFTER 2021–2022

Veckopris: 75 € (innehåller lunch, undervisning, kopior, olyckfallsförsäkring etc.)
Veckopris för dem som enligt överenskommelse studerar 20h/vecka: 60 €

VEM FÅR STUDERA GRATIS?

• Studierna är gratis för den som har en av TE-byrån godkänd integrationsplan.
• Studierna är gratis för den som omfattas av den utvidgade läroplikten (de som går ut åk 9 våren 2021).
• Du kan ansöka om helt eller delvis subventionerad studieavgift i form av så kallade studiesedlar. Se Ekonomiskt stöd.

Kontakta FPA för att få reda på vilken typ av andra stöd du kan få för studierna. Studierna berättigar till statens studiestöd.

ATT BO PÅ INTERNATET:
Boendet samt måltiderna är gratis för den som omfattas av den utvidgade läroplikten!

Övriga:
• 2-personers rum 40 € / 5 dagar
• eget rum 60 € / 5 dagar

Möjlighet till heltidsboende för studerande över 18 år (380 €/mån).
I priset ingår alla måltider under skoldagar.

För den som är berättigad till FPA:s bostadstillägg är stödet 88,87 € per månad för boende på skolans internat.