Opinnot – Maksut

MAKSUT 2024–2025

Viikkohinta: 0–80 € (sisältää lounaan, opetuksen, kopiot, tapaturmavakuutuksen jne.).
Viikkohinta niille, jotka sopimuksen perusteella opiskelevat 20h/viikko: 0–64 €

KUKA VOI OPISKELLA ILMAISEKSI?

• Opinnot ovat maksuttomat niille, joilla on TE-keskuksessa hyväksytty kotoutumissuunnitelma (Linje S).
• Opinnot ovat maksuttomat niille, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin (perusskoulun 9 luokan vuonna 2021 lopettaneet). (Linje X)
• Voit hakea kokonaan tai osittain alennettua opiskelumaksua ns. opiskelusetelillä. Katso taloudellinen tuki.

Ota yhteyttää KELAan ja selvitä, mitä muuta tukea voit saada opiskeluun. Opinnot oikeuttavat valtion opintotukeen.

ASUMINEN ASUNTOLASSA:
Asuminen ja ateriat ovaat maksuttomat niille, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Muut:
2 hengen huoneessa 63 € / 5 päivää
oma huone 83 € / 5 päivää

Mahdollisuus kokoaikaiseen asumiseen 18 vuotta täyttäneille (500 €/kk).
Hintaan sisältyvät kaikki ateriat koulupäivinä.

Jos olet oikeutettu KELAn asumistukeen, tuen määrä on 88,87 € kuukaudessa asuntolassa asuvalle.