RKT-utbildningen 10 år / RKT-koulutus 10 vuotta

13.01.2024 – 14:00-17:00

Nu firar vi att utbildningen Lösningsfokuserad kristen terapeut fyller tio år!

Alla som har studerat på någon av kurserna, antingen på Efo eller någon annan ort, alla gruppledare, föreläsare, familjemedlemmar o.s.v. är varmt välkomna att fira på Evangeliska folkhögskolan (Efo) i Vasa lördagen den 13 januari 2024 kl. 14.00, alternativt i Åbo 10.2 eller Helsingfors 9.3.

Festen på Efo inleds i Evangeliska Centrets festsal kl. 14 och avslutas med kaffe och tårta. Det egentliga programmet på festen räcker ca 2,5 h och består bl.a. av tal och musik. Under festen blir det också bokrelease för tre böcker som anknyter till RKT-utbildningen. Läs mer om jubileumsböckerna på KTI:s hemsida: https://www.kristillinenterapia.fi/uutuuskirjamme/.

Efter festen är det möjligt att träffa såväl tidigare som nuvarande studerande kring kaffe och tårta eller t.ex. ordna kursträffar. 

Före  själva festen är alla också välkomna till Efo för att ta del av några festföreläsningar, nämligen:
– kl 12.00 Jan-Erik Sandström: Själavård i förändring i kristet församlingsarbete
– kl 12.35 Markku Veilo: Sielun kaksijakoisuus
– kl 13.10 Mikko Takala: Kristillinen ihmiskuva ja sielunhoitoterapia 

Tidigare och nuvarande studerande, kursledare, lärare, gruppledare och alla andra intresserade med sina  familjer är välkomna till såväl föreläsningarna som festen.

Anmälan senast den 4 januari via formuläret som hittas på http://bit.ly/RKT10vuotta. 

Varmt välkomna!
önskar Efo och Kristillinen terapiainstituutti