Efo-vännernas årsfest (Elevförbundsfest)

17.03.2024 – 00:00

12.00 Efo-vännernas årsmöte i klassrum 209 i Kursgårdens andra våning. Alla medlemmar välkomna!

13.00 Lunch à 17 €. Anmäl dig till köket på tfn 010 327 1613 eller eccafe@efo.fi senast måndag 11 mars.

14.00 Efo-vännernas årsfest med intagning av nya medlemmar och tal av 60-årsjubilaren Bertel Lindvik, samt sång- och musikprogram. Kollekt till förmån för skolan.

15.30 ca Kaffe à 7 €. Årskursträffar för jubilerande årskurser. Lotteri.

17.00 GloriaDei-mässa. Liturg Kristian Norrback, predikant Andrei Heikkilä, sångprogram