Linje X – Folkhögskoleår för läropliktiga

GRATIS STUDIER INOM RAMEN FÖR DEN UTVIDGADE LÄROPLIKTEN!

Ansök om studieplats direkt till skolan här.

Välkommen att hälsa på så berättar vi mera! 

Ett kreativt år med fokus på dig och din framtid! 

• 36 veckor, heltidsstudier 53 studiepoäng
• 17 augusti 2023 –24 maj 2024. Höstterminen 2024 startar 15.8.
• Ansökan direkt till skolan. Kontinuerlig antagning under läsåret.
• Gratis för läropliktiga! (Övriga: 0–80 €/vecka) (läs mera om gratisstudier och ekonomiskt stöd här)

LINJE X är ett attraktivt alternativ för dig som är läropliktig och som av olika orsaker inte hittar din plats i gymnasium eller yrkesutbildning. Kanske du behöver ett mellanår för att fundera på vilken väg du vill fortsätta på sedan. Året ger dig möjligheten att prova på många olika kreativa ämnesområden i en inspirerande miljö under ledning av sakkunniga lärare och handledare.

Studierna består av både allmänbildande ämnen och en palett med olika kreativa och tekniska moduler. Social kompetens och utrymme för personlig mognad betonas i studierna. Studieplanen görs upp individuellt enligt den studerandes förutsättningar och behov. Även möjligheten att kunna höja vissa grundskolvitsord under året.

Även ungdomar som inte är läropliktiga kan studera på Linje X men betalar då en kursavgift. 

Här kan du läsa hela läroplanen för Linje X.

LÄS VASABLADETS ARTIKEL OM LINJE X: ”Ronja och Oliver hittade sin plats mellan nian och resten av livet: ”Här finns tid för att tänka och andas” 14.10.2021. 

Ämnen och moduler:

• FORM & FÄRG
• FILM & FOTO
• MUSIK
• IT & TEKNIK
• UTELIV & TEAMWORK

• JAG & FRAMTIDEN
• HÄR & NU
• RÄKNA & LÖS
• UTMANINGAR I VARDAGEN

Ämnespresentation – bildspel 

Efter mottagen ansökan kallas den sökande till en intervju.
Du kan gå direkt till ansökningssidan här.

Folkhögskolföreningens material:

https://www.folkhogskolor.fi
https://www.kansanopistot.fi/wp-content/uploads/2021/11/Folkhogskolear.pdf
https://www.kansanopistot.fi/wp-content/uploads/2021/12/SV_Oppivelvollisuus_esite_071221.pdf