Linje X – Folkhögskoleår för läropliktiga (Extended compulsory education programme, tuition in Swedish)

GRATIS STUDIER INOM RAMEN FÖR DEN UTVIDGADE LÄROPLIKTEN!

Ansök om studieplats direkt till skolan här.

Ett kreativt år med fokus på dig och din framtid! 

• 36 veckor, heltidsstudier 53 studiepoäng
• 17 augusti 2023 – 31 maj 2024
• Ansökan direkt till skolan. Kontinuerlig antagning under läsåret.
• Gratis för läropliktiga! (Övriga: 0–80 €/vecka) (läs mera om gratisstudier och ekonomiskt stöd här)

LINJE X är ett attraktivt alternativ för dig som går ut grundskolan i år och som av olika orsaker inte hittar din plats i gymnasium eller yrkesutbildning. Kanske du behöver ett mellanår för att fundera på vilken väg du vill fortsätta på sedan. Året ger dig möjligheten att prova på många olika kreativa ämnesområden i en inspirerande miljö under ledning av sakkunniga lärare och handledare.

Studierna består av både allmänbildande ämnen och en palett med olika kreativa och tekniska moduler. Social kompetens och utrymme för personlig mognad betonas i studierna. Studieplanen görs upp individuellt enligt den studerandes förutsättningar och behov. Även möjligheten att kunna höja vissa grundskolvitsord planeras.

Ämnen och moduler:

• FORM & FÄRG
• FILM & FOTO
• MUSIK
• IT & TEKNIK
• UTELIV & TEAMWORK

• JAG & FRAMTIDEN
• HÄR & NU
• RÄKNA & LÖS
• UTMANINGAR I VARDAGEN

When we have received your application, you will be called for an interview.
Go directly to the application here.