Studier – Ekonomiskt stöd

Du kan ansöka om helt eller delvis subventionerad studieavgift i form av så kallade studiesedlar om du tillhör en eller flera av följande målgrupper:

• Invandrare
• Saknar utbildning på andra stadiet
• Personer med läs- och skrivsvårigheter
• Arbetslösa

Fyll i nedanstående formulär om du vill ansöka om studiesedlar. Kontakta skolans rektor om du har frågor: rektor@efo.fi / tfn 010 327 1601

Anhållan om studiesedlar
reCAPTCHA krävs.

OBS: Studierna är gratis
• för dem som har en av TE- byrån godkänd integrationsplan (Linje S)
• för dem som omfattas av den utvidgade läroplikten (Linje X)!

Kontakta FPA för att få reda på vilken typ av andra stöd du kan få för studierna. Studierna berättigar till statens studiestöd.

För den som är berättigad till FPA:s bostadstillägg är stödet 88,87 € per månad för boende på skolans internat.