Opinnot – Taloudellinen tuki

Voit hakea kokonaan tai osittain alennettua opiskelumaksua ns. opiskelusetelillä, jos kuulut yhteen tai useampaan seuraavista ryhmistä:

• maahanmuuttajat
• toisen asteen koulutus puuttuu
• henkilöt, joilla on luku- ja kirjoitushäiriö
• työttömät

Ota yhtetyttä koulun rehtoriin:
rektor@efo.fi / puh 010 327 1601

 

Anhållan om studiesedlar
 
reCAPTCHA is required.

HUOM. Opinnot ovat maksuttomat:
• niille, joilla on TE-keskuksessa hyväksytty kotoutumissuunnitelma (Linje S).
• niille, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin (Linje X).

Ota yhteyttää KELAan ja selvitä, mitä muuta tukea voit saada opiskeluun. Opinnot oikeuttavat valtion opintotukeen.

Jos olet oikeutettu KELAn asumistukeen, tuen määrä on 88,87 € kuukaudessa asuntolassa asuvalle.