OPINNOT – TALOUDELLINEN TUKI

Voit hakea kokonaan tai osittain subventoitua opintomaksua ns. opintosetelien muodossa, jos kuulut johonkin seuraavista ryhmistä:

• Olet maahanmuuttaja
• Sinulta puuttuu toisen asteen koulutus
• Sinulla on luku- ja kirjoitushäiriö
• Olet työtön
• Eläkeläiset

Tukipäätös perustuu kotitalouden kokonaistuloihin.

Ota yhteyttä koulun rehtoriin: rektor@efo.fi / puhelin 010 327 1601

Opintoseteleiden hakemus
reCAPTCHA is required.

HUOM. Opinnot ovat maksuttomat:
• niille, joilla on TE-keskuksessa hyväksytty kotoutumissuunnitelma (Linje S).
• niille, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin (Linje X).

Ota yhteyttää KELAan ja selvitä, mitä muuta tukea voit saada opiskeluun. Opinnot oikeuttavat valtion opintotukeen.

Jos olet oikeutettu KELAn asumistukeen, tuen määrä on 88,87 € kuukaudessa asuntolassa asuvalle.