Anmälningstiden har gått ut. Vi ordnar troligen en ny kurs i höst. Kontakta kurssekreterare@efo.fi om du har frågor!

Kurshelheten SPRÅK OCH KULTUR ordnas av Efo inom ramarna för projektet KompetensBoost. Kursen ger stöd så att restaurang- och turismarbetare med utländsk bakgrund ska kunna finna sig till rätta på sina arbetsplatser i Finland.

Kursen innehåller fyra närstudiekvällar på Evangeliska folkhögskolan, Vasa, samt självständigt arbete, sammanlagt 25 h. Närstudierna ordnas tisdagkvällar kl. 16–20 följande datum: 18.4, 25.4, 9.5 och 16.5.

Kursens innehåll och mål:

  • Branschspecifikt språk (svenska), d.v.s terminologi, hur ställer jag frågor, hur talar jag med kunder och kolleger o.s.v.
  • Do’s and don’ts på arbetsplatsen, arbetskultur
  • Rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen
  • En ökad frimodighet i språkanvändningen med fokus på kommunikation, inte på rätt och fel
  • Förståelse för kulturella skillnader i vårt sätt att kommunicera och i arbetskulturen