Det här evenemanget är inte längre aktuellt.

Kurshelheten SPRÅK OCH KULTUR

Plats: Efo (Evangeliska folkhögskolan), Korsholmsesplanaden 2, Vasa
Tidpunkt: 18.4, 23.4, 2.5 och 7.5 klockan 16–20
Lärare: Hillevi Lasén

Kurshelheten SPRÅK OCH KULTUR ordnas av Efo inom ramarna för projektet KompetensBoost. Kursen hjälper restaurang- och turismarbetare med utländsk bakgrund att finna sig till rätta på sina arbetsplatser i Finland, genom att lära ut grunderna i svenska språket och finländsk arbetskultur.

Kursen innehåller fyra närstudiekvällar samt självständigt arbete, sammanlagt 25 h.

Kursen är gratis för deltagaren tack vare finansiering från SKOLS.

Kursens innehåll och mål:

  • Branschspecifikt språk (svenska), d.v.s terminologi, hur ställer jag frågor, hur talar jag med kunder och kollegor o.s.v.
  • Do’s and don’ts på arbetsplatsen, arbetskultur.
  • Rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen.
  • En ökad frimodighet i språkanvändningen med fokus på kommunikation, inte på rätt och fel.
  • Förståelse för kulturella skillnader i vårt sätt att kommunicera och i arbetskulturen.
För att räknas som godkänd i kursen behöver man delta 75% av närstudieträffarna och göra sina hemuppgifter. Studerandena uppmuntras att mellan kurskvällarna använda svenska så mycket som möjligt i sitt dagliga liv och arbete.
Den som vill kan få sina godkända studieprestationer införda i det nationella elektroniska studieregistret Koski. Alla godkända får också ett intyg.
Frågor: kurssekreterare@efo.fi / tfn 010 327 1612

Anmäl dig senast 11.4.2024 via formuläret.
Anmälan till KompetensBoosten "Språk och kultur" i Vasa april–maj 2024
Var noggrann så att du skriver in adressen korrekt.
reCAPTCHA krävs.