Välkommen till MEIS – bibelhelgen för alla åldrar!

Mer info kommer här så småningom.