GloriaDei-mässa

21.11.2021 – 17:00-18:30

Nattvardsmässa för alla åldrar.
Liturg: Hans Boije
Predikant: Alf Wallin
Kantor: Niklas Lindvik
Missionärsvälsignelse. Chamilla och Kristian Sjöbacka välsignas inför kommande missionsperiod.
Personal och studerande från Efo medverkar.