GloriaDei-mässa

28.01.2024 – 17:00-18:30

Gudstjänst med nattvard för alla åldrar. Mycket sång och musik. Ungdomskören Evangelicum medverkar, skilt program för barnen, servering efter mässan