Garantiföreningens årsmöte

26.04.2022 – 18:00-19:30

Medlemmar i Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf kallas till årsmöte tisdag 26.4.2022 kl 18. Mötet hålls på Efo i Vasa (Korsholmsesplanaden 2 B) samt på distans via mötesverktyget Zoom. Den som önskar delta i årsmötet på distans ombedes meddela sin e-postadress senast torsdag 21.4.2022 till sekreteraren: niklas@efo.fi, tfn 050 522 7879. Stadgeenliga ärenden.