Elevförbundsfest

26.03.2023 – 12:00-16:30

Välkommen med på Elevförbundsfest 26.3.2023

Alla tidigare studerande och skolans vänner är varmt välkomna att dela gemenskapen och återuppliva gamla minnen under elevförbundsfesten den 26 mars. Musikprogram, allsång, tal, årskursträffar, servering och samvaro står på programmet. Sök fram ditt elevförbundsmärke och möt upp!

Dagens program:

12.00 Elevförbundets årsmöte i klassrum 209 i Kursgårdens andra våning. Alla medlemmar välkomna! På agendan stadgeenliga ärenden och styrelsen föreslag till stadgeändringar och ändring av föreningens namn. Beställ stadgeändringsförslagen till din e-post genom att gå till www.bit.ly/elevforbundet2023 senast 22.3.

13.00 Lunch
Anmälan senast 20.3 till tfn 010 3271613 eller camilla@efo.fi

14.00 Elevförbundsfest med intagning av nya medlemmar och tal av 40-årsjubilaren Johan Österbacka, samt sång- och musikprogram. Kollekt till förmån för skolan.

15.30 Kaffe. Årskursträffar för jubilerande årskurser. Lotteri.

17.00 GloriaDei-mässa. Liturg Jakob Edman, predikant Samuel Erikson

Varmt välkommen att dela gemenskapen med andra Efo-vänner!