Bibelhelgen Med evigheten i sikte (MEIS)

10.02.2023 - 12.02.2023 – 00:00

Välkommen med på en bibelhelg för alla åldrar! Årets huvudtalare är Curt Westman. Bibelstudier, seminarier, kvällsmöten, barn- och tonårsprogram m.m. utlovas. Mer info här!

Arr: Efo och SLEF