Efon arvopohja perustuu kristilliselle maailmankatsomukselle ja ihmisnäkemykselle. Toimimme ympäristössä, jonka tunnusmerkkejä ovat yhteys, monikulttuurisuus ja kunnioitus. Efo haluaa olla koulu, jossa on aikaa, armoa ja anteeksiantoa ja jossa opiskelijat voivat kehittyä niin tiedollisesti kuin sosiaalisesti ja hengellisesti.

Efo on osa vapaata sivistystyötä ja tavoitteenamme on asettaa opiskelija ja hänen yksilölliset tarpeensa keskipisteeseen samalla kun painotamme opetuksen laatua, sisältöä ja oppitavoitteita.

Efon omistaa ja sen toiminnasta vastaa kannatusyhdistys, jonka jäsenet valitsevat vuosikokouksessa yhdistyksen hallituksen.

Tärkeä yhteistyökumppani on Suomen ruotsinkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEF), joka myös toimii Evangeliska Centretissä.