Hur ansöker jag om studieplats på Efo?

Roligt att höra att du är intresserad av vår skola! Du kan fylla i vår ansökan om studieplats här, så hör vi av oss så fort som möjligt. 

Innan du antas till skolan kallas du till en intervju. Läraren tar kontakt med dig för att komma överens om en tidpunkt för intervjun.

Ordnas det kortkurser/intensivkurser i språk på Efo?

Våra kortkurser ordnas enligt efterfrågan och resurser. Listan över våra nuvarande och kommande kurser finns här.
Följ oss också på Facebook så får du information om våra kurser.

Vad är skillnaden mellan ABC och Svenska 1?

Både ABC och Svenska 1 är nybörjarkurser, men utformningen ser olika ut i de två kurserna. Studietakten i Svenska 1 är snabb, och kursen lämpar sig för personer med studievana. Studietakten i ABC är långsammare, och kursen börjar med alfabetet och lästräning, jämsides med språkundervisningen. ABC lämpar sig således för personer med liten eller ingen studievana och svag eller ingen läskunskap.

Till vilken åldersgrupp riktar sig språkstudierna på Efo?

I normala fall kan man börja studera på Efo det år man fyller 16. Det finns ingen övre åldersgräns. Vi har haft studerande som varit 70 år och äldre.

När börjar och slutar läsåret?

Här hittar du start- och slutdatum, samt andra viktiga datum.

Kan man påbörja sina studier när som helst under läsåret?

Det beror på om det finns lediga studieplatser. För att kunna bli antagen under ett pågående läsår måste du också uppfylla vissa språkkrav i svenska. 

Du kan alltid fylla i ansökan om studieplats, så hör vi av oss så fort som möjligt.

Hur lång är kursen?

Läsåret omfattar 35 veckor och brukar börja i augusti och avslutas i maj.

När hålls lektionerna? Dagtid eller kvällstid?

Lektionerna på linje S hålls dagtid, vanligen under förmiddag och tidig eftermiddag. Kortkurser kan hållas kvällstid och under veckoslut.

Kan man studera och jobba samtidigt?

Kurserna som hör till Linje S är heltidsstudier men vi har haft studerande som studerat och jobbat parallellt. Att kunna kombinera studier med arbete beror mycket på dina personliga egenskaper och din förmåga att planera jobb, skola och fritid.

Kan man studera finska också?

Vid sidan av intensivkurser i svenska erbjuder vi också en fritt valbar grundkurs i finska. Antalet undervisningstimmar varierar varje år beroende på efterfrågan. För mer information om vår kurs i finska, vänligen ta kontakt med vår linjeansvarig.

Kan jag få ekonomiskt bidrag eller rabatt på studieavgiften?

Din studieavgift kan subventioneras med så kallade studiesedlar om du:

  • är invandrare som har din hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994). Asylsökande hör inte till denna grupp.
  • är arbetslös och står till förfogande för heltidsarbete eller väntar på att ett avtalat arbete ska börja. Också personer som permitterats för en längre tid kan räknas som arbetslösa. 
  • saknar utbildning efter den grundläggande utbildningen.
  • har inlärningssvårigheter. Utgångspunkten är att du själv upplever att du har svårt att lära dig.
  • är under 25 år och har gått ut grundskolan och saknar fortsatt studieplats.
  • har fyllt 63 år.
  • får pension och inte förvärvsarbetar.

Observera att det finns ett begränsat antal studiesedlar som kan erbjudas. Detta betyder att det inte är säkert att man får studiesedlar, utan varje fall utreds separat. Anhåll om att få studiesedlar i samband med att du ansöker om studieplats.

Observera att vi behöver alla följande handlingar innan vi kan fatta beslut om studiesedlarna. Handlingarna ska laddas upp på vår hemsida i samband med att du gör din anhållan. Därför är det bra att se till att du har alla bilagor innan du börjar fylla i ansökan om studieplatser: 

  • Löneintyg eller lönespecifikation de senaste tre månaderna  (eget + hushållets) 
  • FPA:s stödbeslut

 

Hur vet man om man kan få integrationsplan?

Vi rekommenderar att du tar kontakt med TE-byrån via deras E-tjänster. Om du inte kan anlita E-tjänster kan du använda skyddad post https://turvaviesti.te-toimisto.fi/ när du skickar post med personliga uppgifter.

Österbottens TE-byrås registraturskontor:

Postadress: PB 66, 65101 Vasa
registratur.osterbotten@te-byran.fi

Personal customers-national phone services:
tel. 0295 020 713 (Mon-Fri 9 a.m. to 4.15 p.m.)

Vem ska jag tala med om jag har frågor om fakturor och betalning?

Vänligen kontakta vår ekonom här.

Vad kostar det att bo på internatet?

2-personers rum kostar 40 €/5 dagar, eget rum kostar 60 €/5 dagar (må–fr). Det finns möjlighet till heltidsboende för studerande över 18 år (380 €/mån). I priset ingår alla måltider under skoldagar. För den som är berättigad till FPA:s bostadstillägg är stödet 88,87 € per månad för boende på skolans internat. 

Du bör själv ordna rumskamrat om du vill hyra ett dubbelrum.

Mer info om internatet finns här. 

Kan jag få bostadsstöd för att bo på internatet?

Man kan få bostadsstöd om man har ett FPA-kort. 

I alla stödfrågor ska du ta kontakt med FPA. Enklast sker detta via FPA:s e-tjänst. Där kan du ansöka om stöd, annullera eller återbetala stöd, kalkylera inkomster, kontrollera antalet använda månader och gjorda beslut men också ställa frågor eller skicka meddelanden. Alternativt kan du besöka närmaste FPA-byrå.

Mera information om stöden hittar du på FPA:s hemsida.

Kan jag få studievisum för att studera på Efo?

Du kan inte ansöka om uppehållstillstånd för studier om du studerar på en folkhögskola. Enligt Migri (https://migri.fi/sv/ansokan-om-uppehallstillstand-for-studier) måste studierna leda till examen eller yrke. Läroanstalten kan vara ett universitet eller en högskola, en yrkeshögskola, ett gymnasium eller en yrkesskola.