Att studera på Efo

Studierna på Efo är i huvudsak heltidsstudier och omfattar minst 25 lektioner à 45 min per vecka (eller 20 lektioner enligt vissa program), från mitten av augusti till slutet av maj. Man kan även studera en kortare period enligt prövning.

Höstterminen och läsåret 2024–2025 inleds torsdagen den 15 augusti 2024 kl 10:00 och pågår till den 23 maj 2025 (Linje X) / 6 juni 2025 (Linje S).

Läsårsinfo Linje S 2024–2025

Läsårsinfo Linje X 2024-2025

Förutom högklassig undervisning vill vi ge var och en möjlighet att utvecklas, vilket ofta sker i mötet med andra människor och andra kulturer. Vi vill utöver det vardagliga programmet erbjuda andra upplevelser, t.ex. kulturaktiviteter, olika traditioner, utfärder, fester och gudstjänster. Den som vill har också möjlighet att bo förmånligt på skolans internat.

 

Ge din framtid rätt start!

Efo är en del av den nationella takorganisationen Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry: (klicka på logon)
Vem kan studera på Efo?

• du som gått ut grundskolan
• du som vill ta ett mellanår före fortsatta studier
• du som behöver en paus i livet
• arbetslösa
• daglediga och pensionärer
• du som nyss flyttat till Finland och behöver lära dig språk och bli bekant med det finländska samhället och kulturen

OBS: För att kunna antas som studerande måste du ha giltigt uppehållstillstånd i landet.