Välkommen till Efo-skriban 2024! Anmäl dig via formuläret här intill senast 22.10!

Skriftskolan innehåller två dagsträffar under vintern och våren (28 januari och troligen någon dag i april), samt själva lägret som hålls i Evangeliska Centret i Vasa 4–15 juni. Dessutom förväntas konfirmanderna delta i olika gudstjänster och andra kristna samlingar.

Under lägret övernattar konfirmanderna på lägerplatsen och åker inte hem över helgen. Konfirmationen sker i Trefaldighetskyrkan lördagen den 15.6.

Ansvarig skribapräst är SLEF:s hemlandsledare Tomas Klemets.

Deltagare är välkomna från hela landet och registreras som konfirmerade i Finlands evangelisk-lutherska kyrka via Vasa svenska församling.

Arrangörer: Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland och Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland


Anmälan till lägerskriftskola
Om tilltalsnamnet inte är det första namnet, skriv tilltalsnamnet med VERSALER, t.ex. "Mikael ANDERS Nilsson"
reCAPTCHA krävs.