Varmt välkommen till parweekend i Evangeliska Centret!

Detta år har weekenden temat ”Relationens årstider”, vilket syftar på de förändringar som sker i livet och hur dessa påverkar parrelationen. Det kan handla om svårigheter som sjukdom eller ekonomiska problem men också om sådant som hör till den naturliga livscykeln, t.ex. att få barn eller att barnen lämnar boet. Hur kan vi gå starkare som par ur de stora eller små förändringar som sker i livet?

Boris och Vivian Salo m.fl. kommer att föreläsa och leda deltagarna i diskussioner och parövningar under helgen.

Möjlighet till boende på Efos internat (begränsat antal platser).

Anmälningsformulär och mer info kommer senast i början av hösten.

Arr: SLEF och Efo