För fjärde gången startar nu en tvåårig, tvåspråkig utbildning till lösningsfokuserad kristen terapeut på Efo i Vasa. Utbildningen ordnas i samarbete med Kristillinen terapiainstituutti och omfattar 80 studiepoäng. Läs mer i broschyren:
RKT-broschyr 2022-2023

Fritt formulerade ansökningar, samt CV skickas elektroniskt till:
opintosihteeri@kristillinenterapiainstituutti.fi eller kurssekreterare@efo.fi