För fjärde gången startar nu en tvåårig, tvåspråkig utbildning till lösningsfokuserad kristen terapeut på Efo i Vasa. Utbildningen ordnas i samarbete med Kristillinen terapiainstituutti och omfattar 80 studiepoäng.

Läs mer i broschyren:

Broschyr RKT 2022-2024 

 

OBS! Kursstarten uppskjuten till hösten 2022! Fritt formulerade ansökningar, samt CV skickas elektroniskt till:
opintosihteeri@kristillinenterapiainstituutti.fi eller kurssekreterare@efo.fi senast 25.8.