Det här evenemanget är inte längre aktuellt.

Lägerskriftskola

Anmälningstiden har gått ut. Ta kontakt om du har frågor!

Hej, du som är född 2008 eller tidigare! “Lägerskriban” i Evangeliska Centret i Vasa ordnas för dig inkommande sommar den 6–17.6.2023.
Deltagaravgiften är 235 € och inkluderar kost och logi, undervisning, material och försäkring.

Under vintern och våren ordnas ett par kortare träffar. Konfirmationen sker i Trefaldighetskyrkan i Vasa lördagen den 17 juni klockan 11.00.

Om du har frågor, kontakta Niklas Lindvik, niklas@efo.fi, tfn 010 327 1604 eller Carolina Djupsjöbacka, kurssekreterare@efo.fi, tfn 010 327 1612.

Välkommen med!
Arr. Efo och SLEF