Välkommen till lägerskriftskolan sommaren 2025!

Efo-skriban 2025 ordnas för dig som är född 2010 eller tidigare  i Evangeliska Centret i Vasa under de två första veckorna i juni och avslutas med konfirmation 14.6.2025. Exakta datum för lägret publiceras i augusti. Det blir också ett par kortare träffar under vintern och våren.

Deltagaravgiften är 270 € och inkluderar kost och logi under lägret, undervisning, material och försäkring.

Om du har frågor kontakta Niklas Lindvik, niklas@efo.fi, telefon 010 3271604 eller Carolina Djupsjöbacka, kurssekreterare@efo.fi, telefon 010 3271612. Anmälningar tas emot t.o.m. 22.10.2024 via formuläret intill. 

Välkommen med!      

Arr. Efo och SLEF

Anmäl dig här senast 22.10!
Anmälan till lägerskriftskola 2025
Om tilltalsnamnet inte är det första namnet, skriv tilltalsnamnet med VERSALER, t.ex. "Mikael ANDERS Nilsson"
reCAPTCHA krävs.