Det här evenemanget är inte längre aktuellt.

Inom projektet KompetensBoost ordnar Novia och Efo tillsammans kurshelheten SERVICELEDARSKAP, där Efo ansvarar för biten ”Interkulturell kommunikation och engelska” för arbetsgivare och företagare i restaurang- och turismbranschen. Läs mer om Novias del och anmäl dig till deras tillfällen på Novias hemsida.

Anmäl dig till ”Interkulturell kommunikation och engelska”, som hålls den 7 december, senast 25.11 via formuläret intill.

Interkulturell kommunikation och engelska

Mål

Kunskap

  • Förstå vad interkulturell kommunikation är – både verbal och icke-verbal
  • Förstå språkets betydelse för interkulturell kommunikation.

Insikt

  • Reflektera över interkulturell kommunikation i vardagen och på arbetsplatsen.
  • Reflektera över hur du medvetet kan använda din kommunikation för ett bättre interkulturellt bemötande.

Handling

  • Förmåga att justera din kommunikaton och kommunikationsstil för effektiva och konstruktiva interkulturella möten.

Tidpunkter

  • Hela kurshelheten ”Framgångsrikt ledarskap i serviceorganisationer” pågår 2.11.2023–18.12.2023. Efos del hålls 7.12 kl. 15–16.30 i realtid online.

Kursinnehåll

  1. Repetition av engelsk grammatik, satsstruktur, branschvokabulär, användbara ord och uttryck. Introduktion till interkulturell kommunikation. Presentation av underlag för utveckling av den egna kommunikationsförmågan.
  2. Samma som ovan.
  3. Presentation av inlägg på sociala medier och menyer på engelska.
  4. Reflektioner över det egna beteendet och den egna kommunikationen samt framstegen och utmaningarna.
Anmälan till KompetensBoosten "Serviceledarskap: interkulturell kommunikation och engelska"
Berätta här lite mer om dig själv och dina behov: Var arbetar du? Vad är din position i företaget? Vad är dina förväntningar och behov med tanke på kursen? o.s.v.
reCAPTCHA krävs.