Kurs i datanotskrivning 8–9.2.2023

Kursens mål 
Du lär dig använda gratisprogrammet Musescore för att kunna skriva snygga och lättlästa noter på dator.

Innehåll 
Kursen innehåller både teori och praktik. En digital frågestund med läraren ordnas efter en tid. Deltagarna bör ha med egen dator. Keyboard el. dyl. behövs inte.

Tid och plats
• 8–9.2.2023, kl. 10.30–15 vardera dagen, på Evangeliska folkhögskolan i Vasa, Korsholmsespl. 2 B
• 23.3.2023, frågestund online. Klockslag bestäms i samråd med deltagarna.

Lärare
Niklas Lindvik

Kostnader
Kursavgift inkl. lunch och kaffe: 150 €
Logi i enkelrum: 57 €

Förfrågningar
Efos kurskoordinator Carolina Djupsjöbacka, 010 327 1612, kurssekreterare@efo.fi

Anmälan
Senast 30.11.2022 via formuläret intill.

Annullering
Kostnadsfri annullering senast 4 veckor innan kursstart. Annullera via e-post till kurssekreterare@efo.fi.

reCAPTCHA krävs.