Det här evenemanget är inte längre aktuellt.

Välkommen med på en bibelhelg för alla åldrar! Årets huvudtalare är Curt Westman. Bibelstudier, seminarier, kvällsmöten, barn- och tonårsprogram m.m. utlovas. Mer info här!

Arr: Efo och SLEF