Varmt välkommen till apologetikhelgen Alltid redo! 

Under årets Alltid redo! vill vi lägga särskild vikt vid den praktiska användningen av apologetiken och den personliga kontakten i våra människomöten. Apologetikens syfte är ju att öppna människors ögon för sanningarna i Guds ord så att de kan komma till tro. Därför behöver vi också använda apologetiken i praktiken – i samhällsdebatten eller i de personliga mötena med våra medmänniskor!

Årets talare är Per Ewert och Lars Johansson från Sverige, och de kommer att leda oss in i möten med olika personer med en annan livssyn än den kristna.

I år firar Alltid redo! dessutom jubileum. Det är tio år sen den första Alltid redo!-konferensen ordnades, samtidigt som det är den tionde konferensen i ordningen eftersom vi hade paus under coronaåret 2020. Varmt välkommen med och fira!

Bekanta dig här med programmet:

Fredag 21.10

18.30 Landskapet där vi möts – Per Ewert och Henrik Östman
19.30 Mötet med den sekulära individualismen
– Hur den sekulära individualismen präglar det protestantiska Nordeuropa, och hur den kulturen byggdes speciellt i Sverige. – Per Ewert
20.30 Kvällste

Lördag 22.10

8.00 Frukost för boende
9.30 Mötet med den andliga sökaren
– Postsekularismen och andlighetens återkomst – Lars Johansson
10.30 Mötet med den hälsomedvetna
– Hälsa som livsåskådningsalternativ, yoga, mindfulness, alternativa vårdformer etc – Lars Johansson
11.30 Diskussion kring förmiddagens program
12.00 Lunch
13.00 Mötet med muslimen
– Vilken roll spelar islam som nytt inslag i Europa? – Per Ewert
14.00 Paus
14.15 Mötet med konspirationsteoretikern
– Synen på sanning, tillförlitlighet, källkritik etc – Lars Johansson
15.15 Kaffe
15.45 Möten i praktiken – praktiska övningar i smågrupper
17.15 Middag
18.00 Kvällsmöte för allmänheten
Mötet på Areopagen (Apg 17) – Per Ewert
Musikprogram
19.00 Kvällste

Söndag 23.10

10.30 Mötet med den sekulära humanisten
– När människan blir alltings centrum och måttstock – Per Ewert
11.30 Mötet med den vetenskapstroende och vetenskapsskeptikern
– Om en övertro på vetenskapen och ett överdrivet förkastande av vetenskapens landvinningar  – Lars Johansson
12.30 Mötet med våra talare Lars och Per
– Frågor och svar
13.00 Lunch
14.00 Apologetik i mötet med det postsekulära
– Trons rimlighet i samtid och framtid – Lars Johansson
15.00 Kaffe

Här hittar du broschyren för Alltid redo! 2022: Flyer AR-22

Årets talare: Per Ewert och Lars Johansson

Anmäl dig här senast 12.10, till barnpassning senast 5.10! Till enskilda föreläsningar kan man komma oanmäld.

Anmälan till apologetikhelgen Alltid redo!
reCAPTCHA krävs.