Det här evenemanget är inte längre aktuellt.

Varmt välkommen till apologetikhelgen Alltid redo! 

Under årets Alltid redo! vill vi lägga särskild vikt vid den praktiska användningen av apologetiken och den personliga kontakten i våra människomöten. Apologetikens syfte är ju att öppna människors ögon för sanningarna i Guds ord så att de kan komma till tro. Därför behöver vi också använda apologetiken i praktiken – i samhällsdebatten eller i de personliga mötena med våra medmänniskor!

Årets talare är Per Ewert och Lars Johansson från Sverige, och de kommer att leda oss in i möten med olika personer med en annan livssyn än den kristna.

I år firar Alltid redo! dessutom jubileum. Det är tio år sen den första Alltid redo!-konferensen ordnades, samtidigt som det är den tionde konferensen i ordningen eftersom vi hade paus under coronaåret 2020. Varmt välkommen med och fira!

Bekanta dig här med programmet:

Fredag 21.10

18.30 Landskapet där vi möts – Per Ewert och Henrik Östman
19.30 Mötet med den sekulära individualismen
– Hur den sekulära individualismen präglar det protestantiska Nordeuropa, och hur den kulturen byggdes speciellt i Sverige. – Per Ewert
20.30 Kvällste

Lördag 22.10

8.00 Frukost för boende
9.30 Mötet med den andliga sökaren
– Postsekularismen och andlighetens återkomst – Lars Johansson
10.30 Mötet med den hälsomedvetna
– Hälsa som livsåskådningsalternativ, yoga, mindfulness, alternativa vårdformer etc – Lars Johansson
11.30 Diskussion kring förmiddagens program
12.00 Lunch
13.00 Mötet med muslimen
– Vilken roll spelar islam som nytt inslag i Europa? – Per Ewert
14.00 Paus
14.15 Mötet med konspirationsteoretikern
– Synen på sanning, tillförlitlighet, källkritik etc – Lars Johansson
15.15 Kaffe
15.45 Möten i praktiken – praktiska övningar i smågrupper
17.15 Middag
18.00 Kvällsmöte för allmänheten
Mötet på Areopagen (Apg 17) – Per Ewert
Musikprogram
19.00 Kvällste

Söndag 23.10

10.30 Mötet med den sekulära humanisten
– När människan blir alltings centrum och måttstock – Per Ewert
11.30 Mötet med den vetenskapstroende och vetenskapsskeptikern
– Om en övertro på vetenskapen och ett överdrivet förkastande av vetenskapens landvinningar  – Lars Johansson
12.30 Mötet med våra talare Lars och Per
– Frågor och svar
13.00 Lunch
14.00 Apologetik i mötet med det postsekulära
– Trons rimlighet i samtid och framtid – Lars Johansson
15.00 Kaffe

 

Priser:

Paketpris för hela kursen, fre–sön inklusive kursavgift, lunch, kaffe och middag: 70 €

Enskilda priser:

Kursavgift utan mat:

– Hela kursen: 35 €; För pensionärer, arbetssökande och studerande: 20 €; För barn (t.o.m. årskurs 9): gratis

– Endast lördag: 25 €; För pensionärer, arbetssökande och studerande: 15 €

– Enstaka föreläsningar: 5 €

Vi tar också upp kollekt under kvällsmötet för att täcka omkostnaderna. Kollekten kan också ges via MobilePay, nummer 77845 (Ev. folkhögskolan). Tack för ditt bidrag!

Matpriser:

– Lunch 12 €, Eftermiddagskaffe 5 €, Middag 9,50 €, Kvällste 7 €. Barn under 5 år äter gratis, 5–12 år äter för halva priset.

Logi:

Ett antal platser finns på skolans internat. Logi i dubbelrum: 37 €/natt/person (egen rumskamrat medtages). Logi i enkelrum: 57 €/natt. Priserna inkluderar frukost, lakan och handduk. Boka via kurssekreterare@efo.fi.

Här hittar du broschyren för Alltid redo! 2022: Flyer AR-22

Årets talare: Per Ewert och Lars Johansson

Anmäl dig här senast 12.10, till barnpassning senast 5.10! Till enskilda föreläsningar kan man komma oanmäld.

Anmälan till apologetikhelgen Alltid redo!

 

 

reCAPTCHA krävs.