Det här evenemanget är inte längre aktuellt.

Alltid redo! 29–31.10.2021

Konferensen Alltid redo! har i år rubriken ”Bekänna färg – om identitet och sexualitet i vår tid”. Konferensen gästas av Olof Edsinger och Ray Baker. Vi vill uppmuntra alla intresserade att delta i kursen på plats i Evangeliska Centret, men om man inte har möjlighet att vara med fysiskt kan man också delta via den digitala mötesplattformen Zoom. Kursavgiften är densamma vilket sätt man än väljer att delta på.

Anmälningstiden till Zoom och till maten har gått ut. Deltagande i mötena på plats är möjligt.

Fredag
18.00 Äktenskapet – varför så viktigt? • Edsinger
–19.00

Lördag
9.30 Morgonbön
Samkönat sex i Bibeln och under antiken • Baker och Edsinger
11.00 Från tolerans till normkritik • Edsinger
12.00 Lunch
13.00 Normkritikens följder: när queer och trans blir ideologi. Efteråt möjlighet att ställa frågor. • Edsinger
14.30 Kaffe
15.00 En kommunikativ utmaning. Varför är sexualitets-, identitets- och könsfrågor så heta i vår tid? • Edsinger
16.00 Paus
16.15 Q & A – Frågestund
• Baker och Edsinger
17.15 Middag
18.00 Kvällsmöte för allmänheten
– “Gud, gör mig normal!”- En personlig berättelse om att känna oönskad samkönad attraktion • Ray Baker
– Sångprogram • David Forsblom, Jenny Nygård & Jonathan Stenlund
Kvällste
19.30 (ca) Ungdomssamling med Ray Baker i samarbete med ungdomsgruppen Lutski

Söndag
10.30 Morgonandakt
10.45 När någon man älskar kommer ut. Hur kan man samtala om dessa frågor? • Baker
12.00 Varför är dessa frågor viktiga? Och varför är de inte viktigast? • Baker och Edsinger
13.00 Lunch
14.00 “Förnuft och fantasi” – En eftermiddag kring C S Lewis
• Gäster i soffan: Ray Baker, Anders Blomberg, Leif Olin, Henrik Östman och Johan Eklöf (samtalsmoderator)
“Afternoon tea” med scones
17.00 GloriaDei-mässa i EC (endast fysisk närvaro) Arr: SLEF och Efo

Här hittar du kursbroschyren.