Det här evenemanget är inte längre aktuellt.

Välkommen med på Evangelicum-övning 27–28.1! 

Även nya sångare är välkomna. Vi övar bl.a. inför påskmusiken som hålls i Trefaldighetskyrkan i Vasa på påskdagen 31.3.

Anmäl dig senast måndag 22.1 via formuläret intill!

Helgen kostar 35€ per person inklusive logi på Efos internat. Priset är subventionerat av SLEF.

Läs mer om programmet och kören här.

Anmälan till körläger med Evangelicum 27–28.1.2024
reCAPTCHA krävs.