Lägerskriftskola 2025

Välkommen till lägerskriftskolan sommaren 2025! Efo-skriban 2025 ordnas för dig som är född 2010 eller tidigare  i Evangeliska Centret i Vasa under de två första veckorna i juni och avslutas med konfirmation 14.6.2025. Exakta datum för lägret publiceras i augusti. Det blir också ett par kortare träffar under vintern och våren. Deltagaravgiften är 270 €…

Prepkurs inför äktenskap

Prepkurs inför äktenskap 4–6.4.2025 Satsa på ert framtida liv som gifta och kom på denna prepkurs inför äktenskapet! Kursen ordnas för nygifta par (max två år) och par som planerar att gifta sig, enligt det beprövade koncept som utvecklats inom församlingen Holy Trinity Brompton i London. Föreläsare och kursdragare är Tanja och Mathias Forsblom, Emilia…

Parweekend ”Relationens årstider”

Varmt välkommen till parweekend i Evangeliska Centret! Detta år har weekenden temat ”Relationens årstider”, vilket syftar på de förändringar som sker i livet och hur dessa påverkar parrelationen. Det kan handla om svårigheter som sjukdom eller ekonomiska problem men också om sådant som hör till den naturliga livscykeln, t.ex. att få barn eller att barnen…

Konstterapiutbildning, utbildningen startar

KONSTTERAPIUTBILDNING Efo och Kristillinen terapiainstituutti startar hösten 2024 en fortbildning i konstterapi. Utbildningen utgår ifrån en lösningsorienterad referensram. Utbildningen är en metodutbildning  med fokus på konstterapi och ger verktyg till personer som arbetar med unga. I utbildningen drar man också nytta av referensramarna för traumaterapi, konstterapi, kristen terapi och själavård. Utbildningen är en flerformsutbildning som…

Dagläger för barn

Inled sommarlovet med ett roligt dagläger i Evangeliska Centret! Under första sommarlovsveckan ordnar Efo och SLEF tillsammans ett dagläger för ca 6–11-åringar i EC, Korsholmsesplanaden 2 i Vasa. På programmet står en massa roliga workshops och aktiviteter, bibelstunder, sångstunder, uteliv, lek och utfärder. Programmet pågår dagligen kl. 9.30–16.00. Ledarna är vid behov på plats 8.45–17. Lägrets pris är 85 € för första barnet.…

Påskläger ”Älskad”

Anmälningstiden har gått ut. Om du ännu vill komma med eller om du vill göra ändringar i din anmälan, kontakta Carolina (010 327 1612 / kurssekreterare@efo.fi) eller Tanja (050 538 8273 / tanja.forsblom@slef.fi) så fort som möjligt. Varmt välkommen att fira påsken tillsammans med andra ungdomar och unga vuxna! Årets påskläger har temat ”Älskad” och…

Körläger med ungdomskören Evangelicum

Välkommen med på Evangelicum-övning 27–28.1!  Även nya sångare är välkomna. Vi övar bl.a. inför påskmusiken som hålls i Trefaldighetskyrkan i Vasa på påskdagen 31.3. Anmäl dig senast måndag 22.1 via formuläret intill! Helgen kostar 35€ per person inklusive logi på Efos internat. Priset är subventionerat av SLEF. Läs mer om programmet och kören här. If…

Körläger med ungdomskören Evangelicum

Välkommen med på Evangelicum-övning 25–26.11!  Även nya sångare är välkomna. Vi övar bl.a. inför julkonserten som hålls i Närpes 9.12. Anmäl dig senast måndag 20.11 via formuläret intill! Helgen kostar 35€ per person inklusive logi på Efos internat. Priset är subventionerat av SLEF. Läs mer om programmet och kören här. If you are human, leave…