Behov av specialkost
Evangeliska Folkhögskolan (Efo) De som är i behov av specialkost, då viss mat förorsakar en kraftig allergisk reaktion, ombeds fylla i detta formulär och bifoga läkarintyg minst fem vardagar före skolstart/behovets början. All mat som tillreds i Efos kök är laktosfri. Studerande och övriga matgäster som har lindriga allergier eller av andra orsaker håller en diet (men inte har läkarintyg) kan välja bland de olika maträtterna som serveras. Oftast erbjuds matalternativ som är vegetariska eller grisfria. OBS ! Välfärdsområdet utfärdar läkarintyg endast vid sådan allergi att personen riskerar få anafylaktisk chock och där akutmedicin har ordinerats, eller vid annan kraftig allergisk reaktion, samt vid celiaki. Vid lindriga allergiska besvär eller specialdiet av religiösa /kulturella orsaker skrivs inget läkarintyg av offentliga sjukvården. Laktosintolerans anses här som en lindrig åkomma. (Österbottens välfärdsområds regionala elev- och studerandevårdsplan 2023-2025).
Andra matallergier
Kryssa för eller skriv in ALLA livsmedel som orsakar allergier:
Kom ihåg att bifoga kopia av läkarintyg. Specialkost ordnas endast för de med läkarintyg.
reCAPTCHA krävs.