TAIDETERAPIA

Efo, eli Evangeliska folkhögskolan, ja Kristillinen terapiainstituutti järjestävät yhdessä ratkaisukeskeiseen viitekehykseen pohjautuvan taideterapian täydennyskoulutuksen, joka alkaa syksyllä 2024.  Koulutus on taideterapiapainotteinen menetelmäkoulutus, joka antaa työkaluja nuorten kanssa työskenteleville. Koulutuksessa hyödynnetään myös traumaterapian, taideterapian, kristillisen terapian ja sielunhoidon viitekehyksiä.

Koulutus on 40 opintopistettä käsittävä monimuotokoulutus, jonka kesto on 16 kk, jossa lähiopetusta on 12 x 16 h.

Koulutukseen valitaan 30 opiskelijaa, joilla on soveltuva pohjakoulutus ja aiempaa osaamista joko koulutuksen tai vahvan harrastuneisuuden kautta jossakin seuraavista taidemuodoista: kuvataide/käsityö, valokuvataide, musiikki, tanssi/ylistys tai draama. Näihin kaikkiin taidemuotoihin sisältyy vahvana teemana narratiivisuus, vuorovaikutuksellisuus ja yhteisöllisyys.

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, josta tulee ilmetä hakijan omien tietojen lisäksi koulutus, ammatillinen kokemus, oma taideterapiamuoto (voi olla useampia) ja siihen liittyvä koulutus tai harrastuneisuus. Koulutuksen lopputyö tulee olemaan erityisesti nuorten kanssa tehtävään työhön suunnattu taideproduktio joko oman taiteenalan sisällä tai koulutuksen aikana saatujen valmiuksien kautta itseä kiinnostavaa taiteenalaa hyödyntävä. Hakukirjeessä toivotaan alustavaa hahmottelua siitä, mikä oma lopputyöproduktio voisi olla ja minkälaiselle kohderyhmälle sen suuntaisi.

Hakijoille järjestetään etähaastattelu ennen kurssin alkua. Hakukirjeet pyydetään toimittamaan pdf-muodossa sähköpostitse: hakemukset@kristillinenterapiainstituutti.fi, viimeistään 10 lokakuuta mutta mielellään aikaisemmin, jotta ehdimme haastatella kaikkia.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Terapian aineopinnot 10 op:

 • Kristillinen terapia
 • Ratkaisukeskeinen terapia
 • Traumaterapia
 • Nuorten psykiatrian haasteet ja erityispiirteet
 • Taideterapian perusteet

Monialaiset taideterapiaopinnot 20 op:

 • Musiikin terapeuttinen käyttö
 • Ekspressiivinen kuvataideterapia
 • Draama
 • Tanssi- ja liiketerapia

Syventävät opinnot 10 op:

 • Oman produktion suunnittelu ja toteutus
 • Päättötyöseminaari

Koulutukseen sisältyy asiakastyöharjoittelu, oma terapia tai työnohjaus ja koulutustyönohjaus lähipäivien yhteydessä. Koulutus edellyttää oppimispäiväkirjan täyttöä koulutuksen ajan. Lisäksi tulee oppimis- ja reflektiotehtäviä, joissa pohditaan omaa taidemuotoa, ja koulutuksessa opetettavia taidemuotoja suhteessa koulutuksen viitekehyksiin.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 4140€ joka maksetaan 5 erässä. Koulutuspaikan vastaanottamisen yhteydessä maksetaan 500€ varausmaksu ja loppusumma maksetaan viidessä 728 € erässä. Varausmaksu palautetaan, jos kurssi ei ala. Hintaan sisältyy ruuat. Efon asuntolasta voi varata majoituksen erikseen.

KOULUTUSJOHTAJA
Koulutusjohtajana toimii Taru Nevavuori,
FM musiikkkiterapeutti, psykoterapeutti, väitöskirjatutkija JYU

TIEDUSTELUT
opintosihteeri@kristillinenterapiainstituutti.fi, puhelin 040 5584028